Szkoła Podstawowa im.Tadeusza Kościuszki w Sobowidzu

 

Nawigacja

 • Pomalujmy naszą szkołę

  Uczniowie klas IV- VI wzięli udział w projekcie ,,Pomalujmy naszą szkołę ’’.

  Była to świetna nauka i zabawa. Każdy z nas przedstawił swoją koncepcję na elewację  naszej szkoły, która będzie wzięta pod uwagę  (przez projektantów i osoby zajmujące się renowacją/remontem  elewacji naszej szkoły) w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie.

  Wczoraj, w czwartek 26 lutego zebrały się w gabinecie dyrektora szkoły Panie  z Rady Rodziców: Marta Grzesiuk i Przewodnicząca Rady Rodziców, Agnieszka Luksemburg i Katarzyna Idem- członkinie. Wybrały kilka projektów, które dzisiaj zostaną oddane do Urzędu Gminy.

  Zapewne Urzędnicy będą nieco zdziwieni naszymi pomysłami … ale mamy cichą nadzieję, że: w przyszłości zobaczymy nasze pomysły, na ścianach naszej wymarzonej PIĘKNIE ODNOWIONEJ I POMALOWANEJ SZKOŁY. Fotorelacja

 • Rekolekcje

  Informacja dla rodziców i opiekunów

  W razie konieczności zapewnienia opieki dzieciom w dniach rekolekcji: 18-20 lutego 2015r., prosimy o zadeklarowanie, którego dnia będzie potrzebna.

  W związku z tym należy podać informację wychowawcom do 16 lutego 2015r.

  Wybrać jeden z podanych wariantów i zaznaczyć go.

  1. Moje dziecko w wyżej wymienionych dniach nie potrzebuję opieki.

  2. TAK moje dziecko będzie potrzebowało opieki

  w dniach …...............................................

  w godzinach od …................................ do .............................................................

  Szkoła w tych dniach nie zapewnia wyżywienia.

  Dowóz dzieci zostanie dostosowany do ich udziału rekolekcjach.

  Terminarz rekolekcji:

   

  Środa Popielcowa - 18 lutego

  Msza Św. szkolna na rozpoczęcie rekolekcji - 8.00

  (dowóz jak co dzień, tyle że pod kościół, odwóz 9.30)

   

  Czwartek i piątek - 19 i 20 lutego

  Nauka rekolekcyjna dla klas IV-VI o 10.00

  (dowóz 2 godziny później niż zwykle, odwóz 11.00)

  Nauka rekolekcyjna dla klas 0 - III o 11.00

  (dowóz 3 godziny później niż zwykle, odwóz 12.00)

   

  Spowiedź rekolekcyjna w czwartek od 16.00 (bez dowozu)

  Droga Krzyżowa w piątek o 16.00 (bez dowozu)

   

  Sobota 21 lutego

  Zakończenie rekolekcji wspólną Mszą Św. o godz. 10.00

  (bez dowozu)

 • Ogłoszenie

   Wywiadówka dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Sobowidzu - wtorek  27.01.2015r. o godz.17.00.

 • Ogłoszenie

  28 stycznia 2015r. o godz. 17:30 w sali nr 9 odbędzie się zebranie śródroczne rodziców dzieci Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Sobowidzu.

 • Ogłoszenie

  Kasa Rolniczego

  Ubezpieczenia Społecznego

   

        

   

  Szanowni Państwo!

  Organizujemy zimowisko dla dzieci rolników w pięknej Wiśle / koło Zakopanego (nazwę i adres ośrodka podamy w późniejszym terminie).

  Turnus jest 10 dniowy, wyjazd  autokarem, termin  04 luty 2015 r - 13 lutego 2015r.

  Dzieci w wieku szkolnym do 16 roku życia.

  Opłata za osobę wynosi 500 zł i kwotę tą trzeba wpłacić na konto:

  BGŻ  Nowy Dwór Gd.

  14 2030 0045 1130 0000 1448 4930

  Potrzebne dokumenty:

  -aktualne zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu przynajmniej jednego z rodziców

  -wypełniony wzór karty na zimowisko.

   

  Kontakt:

  Pomorska Izba Rolnicza 695-426-599

 • Zabawy w karnawale

  Zabawa karnawałowa w klasach 0 - III odbędzie się w poniedziałek 19.01.2015r.  w godz. 9.00-11.00.

  Klasy starsze bawić będą się w ostatnim tygodniu we czwartek, czyli 29.01.2015r.  od godziny 12.00 do 15.00

 • Ogłoszenie

  Rekrutacja uzupełniająca na jedno miejsce w grupie dzieci  3-4 letnich do Punktu Przedszkolnego przy  Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Sobowidzu .
  Wnioski można składać do 23.01.2015r. w sekretariacie szkoły w godz. 8:00-15:00
  Komisja rekrutacyjna zakończy prace w poniedziałek 26.01.2015r.
  Listy przyjętych dzieci zostaną umieszczone na tablicy informacyjnej w szkole 27.01.2015r.

 • Ogłoszenie

  Ze względu na awarię prądu w dniu 14.01.2015r. temperatura w pomieszczeniach szkolnych może być niższa niż zwykle. Prosimy o cieplejsze ubranie dzieci.

  Jeżeli w szkole będzie zbyt zimno zajęcia dydaktyczne z dziećmi zostaną skrócone.

  Zapewnimy zajęcia opiekuńcze dla dzieci, które nie będą mogły wcześniej pojechać do domu.  

 • Świąteczne życzenia

  Świąt białych, pachnących choinką,

  skrzypiących śniegiem pod butami,

  spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze

  i prezentów pełnych niespodzianek.

  Świąt dających radości i odpoczynek

  oraz nadzieję na Nowy Rok, żeby był lepszy

  niż ten, co właśnie mija.

   Najserdeczniejsze życzenia składa:

  Dyrektor, Grono Pedagogiczne,

  Pracownicy i Uczniowie

  Szkoły Podstawowej

  im. Tadeusza Kościuszki

  w Sobowidzu 

    Boże Narodzenie, 2014r.

 • Zaproszenie na jasełka

  Zaproszenia na jasełka, które zostaną wystawione w sali gimnastycznej szkoły 19 grudnia 2014r. o godz.9:00, na które wszystkich serdecznie zapraszamy.

  Tego dnia ostatni dowóz dzieci po zajęciach w szkole będzie o godz. 13:00.

 • Korekta dotycząca zebrania w punkcie przedszkolnym

   

  Zebranie rodziców dzieci z punktu przedszkolnego zostało przełożone na wniosek rodziców: z dnia 19.12.2014r. godz. 16:30 na poniedziałek 22 grudnia 2014r.  godz. 19:00. Zebranie odbędzie się w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Sobowidzu.

 • Kartki świąteczne

  W piątek 12 grudnia zostały wysłane, z Urzędu Gminy, Bożonarodzeniowym Pocztylionem, do szkół i przedszkola partnerskiej gminy Uehlfeld, ozdoby i kartki świąteczne z życzeniami od dzieci i młodzieży z całej naszej gminy. Rówieśnicy z naszej partnerskiej, niemieckiej gminy Uehlfeld też przygotowali ozdoby na świąteczne drzewko oraz kartki świąteczne. Umówiliśmy się, że te prace, 12-go grudnia wysyłamy pocztą, my do nich a oni do nas.

  Mamy nadzieję, że to będzie miły początek wielu znajomości i przyjaźni.

  Inne zdjęcia Aleksandra Nowogrodzka

 • Ogłoszenie

  JUTRO 17. XII. KLASY SZÓSTE PISZĄ PRÓBNY SPRAWDZIAN
  - pierwsza część - język polski i matematyka  od 9.00
  - druga część - język angielski o godz.11.45
  Po  sprawdzianie klasy szóste wyjeżdżają do domu o 13.15, Klępiny o 14.00.

 • Informacja dla rodziców i opiekunów

  W razie konieczności zapewnienia opieki dla dzieci w dniach: 22,23,24,29,30,31 grudnia 2014r., oraz 2,5 stycznia 2015r. (z wyłączeniem świąt), prosimy o zadeklarowanie, którego dnia będzie potrzebna opieka.

   

  W związku z tym należy podać informację wychowawcom do 15 grudnia.

  Wybrać jeden z podanych wariantów i zaznaczyć go:

  1. Moje dziecko w wyżej wymienionych dniach nie potrzebuję opieki.

  2. TAK moje dziecko będzie potrzebowało opieki w dniu …...............................................

  w godzinach od …................................ do …..............................................................

  Szkoła w tych dniach nie zapewnia: wyżywienia, dowozu i odwozu dzieci.

 • Zebranie w punkcie przedszkolnym

  W poniedziałek 8 grudnia 2014r. o godz. 16:30 odbędzie się zebranie Rodziców dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Sobowidzu z dyrektorem szkoły.

 • Warsztaty plastyczne

  SERDECZNIE ZAPRASZAM

  W piątek  5 grudnia o godzinie 14.20 – 16.30  w sali nr 14 odbędą się WARSZTATY  PLASTYCZNE – część I , natomiast część II  w poniedziałek  - godz. 15.05 – 16.15 podczas których będziemy wykonywać  ozdoby na choinkę, które zostaną wysłane BOŻONARODZENIOWYM    POCZTYLIONEM , do szkół i przedszkola w partnerskiej gminie Uehlfeld. Dzieci i młodzież z całej naszej gminy  i gminy Uehlfeld przygotują ozdoby na świąteczne drzewko  i  kartki świąteczne od dnia 1 grudnia  do 11 a 12 wysyłamy pocztą do siebie wzajemnie , my do nich a oni do nas. Mamy nadzieję, że to będzie miły początek znajomości a może i przyjaźni .

  DO ZOBACZENIA  

  ALEKSANDRA NOWOGRODZKA

 • UWAGA RODZICE!

   

  Dnia 11.12.2014r. w godzinach od 14.00 do 17.00 odbędzie się warsztat dla rodziców dzieci z trudnościami w liczeniu "Moje dziecko słabo liczy - czyli jak wspomagać kompetencje matematyczne w domu".

   

  Chętni rodzice proszeni są o zapisywanie się na warsztat u pedagoga V. Murawskiej do dnia 28 listopada 2014r.

   

  Adres poradni: Pruszcz Gdański , ul. Wojska Polskiego 2, III piętro . 

 • Biesiada z Piosenką i Pieśnią Patriotyczną

  11 listopada Polacy obchodzą jedno z najważniejszych świąt państwowych. Ten dzień  to rocznica  Odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku – po 123 latach zaborów, latach niewoli. Nasza Ojczyzna Polska bardzo ucierpiała w czasie niewoli. Narodowe Święto Niepodległości zostało ustanowione w 1937 roku, choć Polacy obchodzili je wcześniej. Gdy po II wojnie światowej władze w Polsce objęli komuniści, święto zostało zniesione.  W 1989 roku, gdy rządy komunistyczne dobiegły końca na nowo nasz naród obchodzi je uroczyście. Obecnie obchody mają różny charakter. W ich trakcie oprócz oficjalnych akademii, składania wieńców pod pomnikami odbywają się biegi uliczne, parady, biesiady i koncerty.

  W Szkole Podstawowej w Sobowidzu 7 listopada odbyła się Biesiada z Piosenką i Pieśnią Patriotyczną. Pierwszy raz w takiej formie odbyło się świętowanie z okazji Święta Niepodległości. Prezentacja multimedialna pokazała najważniejsze fragmenty wydarzeń w odzyskaniu wolności naszej Ojczyzny. Scenografia sali zaskoczyła wiele osób, nawiązywała do miejsc w jakiej przyszło walczyć podczas Powstań Wielkopolskiego, Listopadowego, Styczniowego, Warszawskiego oraz wojen. Uczniowie mieli przygotowane elementy do swoich strojów w odniesieniu do poszczególnych czasów. Każdy otrzymał Śpiewnik Pieśni Patriotycznych, Wychowawcy klas  losowali  swoją pieśń. Został ogłoszony Konkurs Plastyczny na ilustracje do śpiewnika. Biesiada była radosna i rozśpiewana.

  Aleksandra Nowogrodzka

  Fotorelacja

   

  Zobacz też http://www.trabkiw.ug.gov.pl/ug/index.php/pl/wiadomości/oświatowe/4943-biesiada

 • Święto Niepodległości

  11.11.2014r. jest dniem świątecznym i szkoła nie pracuje, natomiast na 10.11.2014r. w szkole są zaplanowane zajęcia opiekuńcze.

 • Zaproszenie na zjazd absolwentów

  20 LAT MINĘŁO JAK JEDEN DZIEŃ !!!!!!!!!!!!!

  ZJAZD ABSOLWENTÓW

  ABSLOWNECI ROCZNIKA 1994,

  KLASA VIIIA

  Wychowawca Aleksandra Nowogordzka 

  Spójrzcie na siebie... na zdjęciu naszej super klasy

  "Kobiety są piękne a mężczyźni szlachetni" 

  25. 10.2014 roku...

  Wszelkie pozostałe informacje: Anita Zielke - Dajda i Andżelika Arym - Szwindowska

  Podajemy też link do wydarzenia w tej sprawie, utworzonego na portalu społecznościowym.

  zielonkaxd@wp.pl

  https://www.facebook.com/events/1480224345567723/?ref_dashboard_filter=upcoming